POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Incorporació de dades personals als fitxers de ROSAS 5, S.L.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.bodegasrosas.com i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”) seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de ROSAS 5, SL (En endavant, “Bodegas Rosàs”) per a les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari, així com mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de Bodegas Rosàs. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, pot indicar enviant un correu electrònic a info@bodegasrosas.com.

2. Publicació de dades personals en el lloc web
L’Usuari sap i accepta que en realitzar comentaris o qualificacions sobre els productes oferts per Bodegas Rosàs, el seu nom d’usuari, podrà ser mostrat a la resta d’usuaris del lloc web.

3. Exercici de drets
L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a ROSAS 5, S.L, Carrer Cervantes 76, C.P 08191 Rubí de Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@bodegasrosas.com.

4. Mesures de seguretat
Les dades personals de l’Usuari seran tractades per Bodegas Rosàs sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que corresponguin de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i d’acord amb el nivell de la tecnologia de cada moment,

5. Prohibició per a menors
Els menors de 18 anys no han de facilitar les seves dades personals a Bodegas Rosàs sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. Si us plau, si ets menor demana abans als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres.

6. Comunicació de dades personals de tercers a Bodegas Rosàs
Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Bodegas Rosàs davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

Versió revisada el 16 gener 2017.