Vins del Vallès Occidental. Al Vallès, veremem!

Vins del Vallès Occidental. Al Vallès, veremem! El passat dimarts 20 de Març es va presentar a la Casa Duran de Sabadell,